Premiebefrielse

 

Om du skulle bli långvarigt sjuk till minst 25 % går försäkringen in och betalar din premie i proportion till den minskade arbetsförmågan. Karenstiden är tre månader. Försäkringen betalar premien på Företagsplanen till dess att du blir frisk eller ålderspensionen skulle betalas ut.

Denna tjänsten är framtagen av Prisma försäkringsmäklare

www.prisma.se